Çiy nöqtəsi analizatorları

 • Nernst N2038 high temperature dew point analyzer

  Nernst N2038 yüksək temperaturlu şeh nöqtəsi analizatoru

  Analizator qoruyucu atmosfer kimi tam hidrogen və ya azot-hidrogen qarışığı olan yüksək temperaturlu yumşalma sobasında şeh nöqtəsinin və ya mikro-oksigen tərkibinin davamlı onlayn ölçülməsi üçün istifadə olunur.

  Ölçmə diapazonu: Oksigen ölçmə diapazonu 10-dur-30100% oksigen, -60°C~+40°C şeh nöqtəsi dəyəri

 • Nernst N2035A ACID dewpoint analyzer

  Nernst N2035A ACID çiy nöqtəsi analizatoru

  Xüsusi zond ölçmə: Bir analizator eyni vaxtda oksigen miqdarını, suyun şeh nöqtəsini, nəm miqdarını və turşunun çiy nöqtəsini ölçə bilər.

  Ölçmə diapazonu:

  0°C~200°C turşu çiy nöqtəsi dəyəri

  1ppm~100% oksigen tərkibi

  0~100% su buxarı

  -50°C~100°C çiy nöqtəsi dəyəri

  Su tərkibi (q/kq).